ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας:

Ιρίνα Δανηλάτου

E.: i.danilatou@tsomokos.gr

Ώρες επικοινωνίας: 10.00-17.00 Δευτέρα- Παρασκευή